Noord en Noord-Oost

Ik hervat de tocht om Apeldoorn enkele jaren later verder naar het Noorden. De aanleiding is een schoonmaakactie van de wapenstenen van Apeldoorn. De steen op deze foto staat op de grens met Barneveld, Garderenseweg.
Op de kruising van de Garderenseweg en de Jachthuisweg.
Aan de Uddelerveen, bij de bosrand. Het bos is van de buurgemeente Barneveld.
Harderwijkerweg.
Al lange tijd koesterde de gemeente de wens de grenspalen die staan om de ca.100 km lange gemeentegrens van Apeldoorn op te knappen. Alleen aan tijd, en dus geld, ontbreekt het. Tijdens een overleg met de gemeente neemt de Vereniging Oud Apeldoorn op zich deze klus te klaren. De kosten van de verf etc. zijn voor rekening van de gemeente, de factor tijd wordt door de VOA geregeld. Onder de leden worden vrijwilligers gevraagd. Er is echter weinig interesse, maar er dienen zich toch twee mensen aan: Aad Moerman en Chris Westerveld. Er volgen gesprekken in het stadhuis tussen leden van de werkgroep en ambtenaren. Verf, kwasten, peut en ander spul wordt besteld en het werk kan beginnen. En zo wordt in april 2012 een begin gemaakt met het opknappen van de grenspalen.
Espeterweg.
Chris Westerveld knapt de palen op die aan de Noord en Oostzijde van Apeldoorn staan. Hij schrijft hierover: "In mijn rayon krijg ik te maken met een tweetal modellen grenspalen. De moderne grenspaal uit 1952 waarin eenzijdig de tekst ‘GEMEENTE APELDOORN’ en een schild voorzien van een adelaar met sleutel zijn afgebeeld. De andere zijn hardstenen palen uit 1832 waarin aan twee zijden resp. de letters ‘A’ en ‘E’ zijn gebeiteld. Deze laatste dateren uit de tijd van ‘de Heerlijkheid het Loo’. De moderne palen worden 3 keer bezocht: schoonmaken, de tweede keer het blauw en grijs en tenslotte het rood. Zo krijgt de grenssteen en de verf gelegenheid goed te drogen. De oude palen worden alleen afgeborsteld en ontdaan van overmatige mosaangroei."

De Hoge Duvel. Hier zijn de twee typen palen naast elkaar opgesteld. De oude paal lijkt wel een stuk basalt te zijn, waar fors, doch sierlijk, de letters A en E zijn ingehakt.

Paal bij de Koningskuyl.
Deze drie palen zijn gemaakt van een stuk Belgische hardsteen, dat oorspronkelijk een ander bestemming heeft gehad, gezien de manier van bewerken van de steen. De A en E zijn een schreefloos lettertype, dat in 1832 nog erg ongebruikelijk was. Eigenlijk is de schreefloze letter pas vorige eeuw populair geworden. Ik verwacht dan eigenlijk ook dat deze palen van een later jaar dan 1832 stammen.

Liggend in het bos. Met name deze paal en ook de vorige, zou ik nooit hebben gevonden zonder hulp van de plaatsbepaling van Chris.

Als we uit de bossen zijn vinden we deze steen aan de Valkeniersweg. Niet ver daar vandaan, aan de bosrand staat nog een A-E paal. Dit is echter prive terrein en toen ik er was zag ik niemand die ik kon vragen om over het erf te mogen wandelen.
Elburgerweg.

Berenbergh.

Windhoek.

Oude Zwolse weg.

Poelweg Zuid

Poelweg Noord

Jonas.

Jonasweg.

Slijkhuisstraat.

Beemterweg.

Kraaievangersweg.

Drostendijk.


Nieuw Schuilenburg.


Zutphensestraat.
Waarmee we weer vlak bij het begin van de 100 km lange tocht rond Apeldoorn zijn gekomen.